Održana radionica za organizacije civilnog društva i službe gradske uprave Zenica

Održana radionica o inkluzivnoj i participativnoj zaštiti okoliša u Zenici, u Hotelu Terme Ozren, Bosansko Petrovo Selo.

Radionica je organizirana u sklopu projekta “Jačanje lokalne uprave kroz inkluzivno djelovanje u području okoliša” Nacionalnog demokratskog instituta Bosne i Hercegovine (NDI BIH). Cilj radionica bio je analizirati stanje okoliša u Zenici i promovirati transparentnost i inkluzivnost u zaštiti okoliša.

Na seminaru su sudjelovali predavači Samir Lemeš i Damir Miljević te online prezentovanje Korištenja otvorenih podataka za unaprijeđenje klimatskih mjera (International open data Charter). Samir Lemeš je održao predavanje na temu “Važnost transparentnosti podataka o okolišu za inkluzivnu i participativnu zaštitu okoliša u Zenici”, dok je Damir Miljević govorio o potencijalnom razvoju građanske energije u gradu Zenici.

Analizirano je stanje okoliša u Zenici, strateški i planski dokumenti te rashodi sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša grada Zenice. Ukazane su na potrebu izrade novog Lokalnog plana zaštite okoliša za grad Zenicu, te je cilj radionica bio definirati nove strateške ciljeve za taj plan.

Učesnici su identificirali potencijale za projekte kao što su uspostavljanje poticajnih programa za instalaciju solarnih panela na privatnim kućama te identifikaciju prepreka za ostvarivanje tog potencijala.

Uključeni su bili i predstavnici gradskih službi poput Službe za urbanizam, Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, Odjela za financije, Službe za gospodarstvo, gradsku imovinu i upravljanje razvojem, Službe za socijalnu zaštitu, stambene poslove i socijalne aktivnosti, Službe za normativne i pravne poslove, Sektor za ekologiju i komunalne poslove, Sektor za javna poduzeća i javne ustanove te stručni savjetnik za IT sustave Grada Zenice. Također, predstavnik Saveza izviđača grada Zenica Kemal Mahmutović prisustvovao je zajedno sa ostalim predstavnicima civilnih organizacija koje provode projekte i aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša u Zenici.

Naglasak je stavljen na potencijalni razvoj građanske energije u gradu Zenici. Učesnici su raspravljali o izazovima i mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije u lokalnoj zajednici. Predstavljeni su primjeri iskustava drugih lokalnih zajednica u sektoru civilne energije.

Plan je stvaranje novog lokalnog plana zaštite okoliša za grad Zenicu, s naglaskom na inkluzivnost, transparentnost i korištenje obnovljivih izvora energije. Ovaj plan će biti ključan za unapređenje zaštite okoliša i održivog razvoja grada Zenice.