IZVIĐAČKI EKO CENTAR SMETOVI

Uz pomoć entuzijazma i velikog truda naših članova, opremili smo potpuno devastirani objekat u eko-izviđački centar Smetovi sa smještajnim kapacitetom od 25 kreveta prilagođenim za višednevni boravak djece.