Prva smjena i Put izazova dan četvrti

Današnji dan je počeo kao i svaki drugi, gimnastika, doručak, smotra. Prvi blok radionica su nam održali prijatelji iz Zavoda za zdravlje i sigurnost hrane, gdje smo testirali vid, pravilnost stopala, gledali zanimljiv video o šteti koju stvara duhanski dim i imali smo pristup aparatima koji mjere broj bakterija na stolovima i drugim površinama. Svi su bili oduševljeni što su dobili priliku da na ovakav način nauče nešto o zdravlju svoga tijela. Nakon ručka, bilo je vrijeme za plažu. Išli smo čak na srednju plažu, koja je po meni ljepša i sa manje gužve. Zahvaljujući igrama koje je pripremio naš sportista vrijeme na plaži je brzo prošlo.
Naši polaznici Puta izazova su imali radionice topografije, rada s busolom i iscrtavanja terena. Kad sam se vraćala u kamp, čula sam da ćemo za KZP morati biti kreativni, a kada je došao večernji zbor, saznali smo zašto. Kulturno-zabavni program je bio maskenbal za mlađe i oponašanje plemena za starije. Moj vod je dobio pleme Huni, a za naš nastup smo spremili ples i pjesmu pored kostima koje smo obukli. Iz jata mi se najviše svidio kostim Aske i vuka, a najbolje pleme su po meni bili najstariji iz Sarajeva, Pleme Masai.
Ovaj izvještaj vam šaljem dok se spremam za povečerje, a do sljedećeg vam šaljem pozdrav. Z-D-R-A-V-O ZDRAVO ZDRAVO ZDRAVO!!!!