Zasađen ”Park izviđača” na Kamberovića polju

Jučer su članovi Saveza izviđača grada Zenica sproveli jos jednu aktivnost u nizu, povodom 70 godina postojanja izviđača u Zenici. Aktivnost je realizovana u sklopu projekta ONE DREAM koji se realizuje uz podršku Ambasade SAD u BiH.

Na Kamberovića polju pored sportskih terena zasađeno je simbolično 70 odraslih sadnica starosti 6 godina od toga 40 javora, 20 jasena i 10 katalpe, koje koje krase novi “Park izviđača”. U realizaciji aktivnosti učestvovalo je 200 članova iz naša tri odreda OI Lisac, OI Zmajevac i OI Smet, te članovi naših prijateljskih organizacija Positive Tolerance, UG Kreativci i Eko forum Zenica.

Zahvaljujemo se sektoru za ekologiju i komunalne poslove Grada Zenica te Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona što su nam pružili podršku u realizaciji ove aktivnosti.