Uspješno realizovano dvadeset dana Zimovanja na zeničkom izletištu Smetovi u organizaciji Saveza izviđača Grada Zenice

Godinu u kojoj obilježava jedan od najznačajnijih jubileja, 70 godina izviđača Zenice, Savez izviđača Grada Zenica je započeo na najbolji mogući način: kao najveća platforma za djecu, adolescente i mlade.
Pod sloganom “Da ponovo oživimo Smetove”, uz volonterski angažman naših 20  vođa i odraslih članova, podršku prijatelja i sponzora, uspjeli smo kroz četiri smjene u periodu od ukupno 20 dana izvesti više od 170 djece i mladih na petodnevni boravak u zimskim uslovima.

Smetovi su zaista ponovo oživjeli, a da je izazov bio zahtjevan, u uslovima COVID 19 i usljed velikog interesa naših članova, govori podatak da smo ovogodišnje zimovanje uspjeli tehnički i logistički organizovati istovremeno na dvije različite lokacije: Dom planinarskog društva “Željezara” Zenica kojem se posebno zahvaljujemo kao domaćinu i Dom radio amatera i izviđača.
Iza nas su brojne aktivnosti kroz koje su učesnici radili u mješovitim grupama, jedni za druge i jedni sa drugima, od kojih posebno izdvajamo:
– završetak realizacije projekta “Drvo po drvo – šuma!”  te edukaciju djece i mladih o zaštiti prirode u zimskim uslovima
– edukativne radionice “Misli o prirodi” u saradnji sa Eko forumom Zenica
–  edukativne radionice ( EUFOR)  o minama i opsanosti od mina
–  rad u mješovitim grupama kroz vannastavne aktivnosti
–  5610 volonterskih sati u radu jedni sa drugima i jedni za druge
Na nama je da gledamo naprijed ali i ne zaboravimo sve one koji su nam pomogli u realizaciji ove zaista zahtjevne aktivnosti:  VISPAK d.d. Visoko; LEDO d.o.o. Čitluk;  Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK,  Maksumić komerc d.o.o. Konjic  i Grad Zenica.
U nadi da ćemo nastaviti kontinuitet i naredno zimovanje izvesti u još većem broju i u novim smještajnim kapacitetima Eko kuće “Smetovi” – sna koji se sanja već više decenija …

Izviđački pozdrav,

Z-D-R-A-V-O!
Savez izviđača Grada Zenica
www.sigze.org